KKK

Kuidas valida pooljuhtlaserite jahutusmeetodit?

2021-04-21
Laserite tavalised jahutusmeetodid jagunevad õhkjahutuseks ja vesijahutuseks. Arvutage nõutav soojuse hajumine vastavalt laseri võimsusele ja energiatarbele, et valida sobiv jahutusmeetod; üldiselt saab ühe laseriga otse lisada ventilaatori või TEC-jahutusplaadiga, mis on lihtne ja lihtne. Paljud suure võimsusega laserid valivad vesijahutusega plaadid soojuse hajumise põhjal või kasutavad TEC jahutusplaate ja ventilaatoreid.