Professionaalsed teadmised

Kiudlaseri põhiomadused

2021-03-18
Kiudlaseris kasutatav töökeskkond on kiu kujul ja kiudlaseri omadusi mõjutavad kiu juhtivusomadused.
Kiudu siseneval pumba tulel on mitu režiimi. Signaali optoelektroonikal võib olla mitu režiimi. Erinevatel pumbarežiimidel on erinevatele signaalirežiimidele erinev mõju, mis muudab fiiberoplaserite ja võimendite analüüsi keerulisemaks.
Paljudel juhtudel on analüüsi saamine keeruline ja seda tuleb arvutada arvväärtuste abil. Kius oleval dopinguprofiilil on samuti suur mõju fiiberlaserile. Et anda söötmel võimendusomadused, lisatakse kiudu töötavaid ioone (st lisandeid).
Üldiselt on tööioonid südamikus ühtlaselt jaotunud, kuid pumba valguse eri režiimide jaotus kius on ebaühtlane. Seetõttu peaksime pumpamise efektiivsuse parandamiseks püüdma viia ioonide jaotuse ja pumba energia jaotus kokku. Kiudlaserite analüüsimisel tuleb lisaks laseri üldpõhimõttele arvestada ka laseri enda omadustega, tutvustada erinevaid mudeleid ning võtta kasutusele spetsiaalsed analüüsimeetodid, et saavutada parimad analüüsitulemused.
Kiudlaser koosneb kolmest põhielemendist: pumbaallikast, võimenduskeskkonnast ja resonantsõõnest, nagu traditsioonilised tahkis- ja gaaslaserid. Pumbaallikas kasutab haruldaste muldmetallidega legeeritud kiudude või tavalise mittelineaarse kiu saamiseks suure võimsusega pooljuhtlaserit.
Resonantsõõnsus võib koosneda optilistest tagasisideelementidest, näiteks kiudvõredest, et moodustada erinevaid lineaarseid resonantsõõnsusi, või erinevate rõngakujuliste resonantsõõnsuste moodustamiseks võib kasutada sidurit. Pumba valgus on ühendatud võimenduskiuga sobiva optilise süsteemi kaudu, mis pärast pumba valguse neelamist moodustab populatsiooni inversiooni või mittelineaarse võimenduse ja tekitab spontaanse emissiooni. Loodud spontaanne emissioonivalgus moodustab pärast laservõimendit ja resonantsõõnsuse režiimi valimist lõpuks stabiilse laserväljundi.