KKK

Mis on kiu kohapealne väljund?

2021-02-01
Optilise kiu täppväljund on üldiselt teatud lahknemisnurgaga ringikujuline koht. Konkreetne täpi suurus on seotud kiu südamiku läbimõõduga ja lahknemisnurk määratakse kiu numbrilise avaga. Levinud optilised kiud jagunevad ühemoodilisteks ja mitmemoodilisteks, ühemoodilise südamiku läbimõõt on μm vahemikus 2,9 kuni 9 μm, mitmemoodilise südamiku läbimõõt on μm vahemikus 50 kuni 400 μm ja numbriline ava on üldiselt 0,15 NA ja 0,22 NA. vastavalt Arvline ava viitab kius oleva kiire täieliku peegelduse läbimise maksimaalse langemisnurga siinusväärtusele. Seda võib lihtsalt vaadelda kui laserkiu lahknemisnurka 0,22 NA, mis tähistab lahknemisnurka (poolnurka) ligikaudu 12,5° ja 0,15 NA, mis tähistab lahknemisnurka ligikaudu 8°.